Hjem

Regitze Engelsborg Karlsen:

Waves at the bottom of the Ocean


Fernisering: lørdag d. 8. juni, kl. 15-17


Udstillingsperiode: 8. juni- 30. juni 2019
Åbningstider: torsdag - søndag: 13-17

De frie vandmasser sammenfletter bakterier og kiselalger
med bardehvaler, kæmpeblæksprutter
sømus, søpølser og sandorme


Spanien 19C omdannes til et skulpturelt laboratorium for de ukendte landskaber på havets bund. En
randzone, en skurestribe, et øjeblik hvor et sandkorn drømmer om at blive et bjerg igen.
Udstillingen beskæftigere sig med forholdet imellem det virtuelle og de fysiske landskab i en
skulpturel undersøgelse af havets bund og råstofindvinding på havet. Hvordan konstaterer og erfarer
vi vores planets geologiske tidsalder og de ændringer i landskabet som skabes konstant? Hvordan
opbevarer vi vores idéer og data om landskabet?
Råstoffer som sand og grus indvindes i stigende grad fra havbunden omkring os. Råstofferne i
undergrunden er en naturressource, som ikke kan genskabes, og indvindingen påvirker miljøet på
både kort og lang sigt, landskabets form ændres, og vandets kredsløb forandres. Hvad sker der med
landskabet, og vores idé om natur når man fjerner og flytter rundt på undergrunden?
Nye skulpturer generet fra 3D scanninger af havbund blander sig med skulpturer udført i sand,
laserindgraverede relieffer og en sidste besked fra nyligt afgået geolog…
Regitze Engelsborg Karlsen (f. 1989) arbejder i hendes researchbaserede praksis skulpturelt med
forholdet imellem geologi og menneske. Hun arbejder med landskaber som en form for
dokumenter, og råstoffer som arkiver over tid og miljøpåvirkninger. Regitze Engelsborg Karlsen er
uddannet ved det Kongelige Danske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi i 2018. Hun har
bl.a. udstillet på

Kunsthal Aarhus , Charlottenborg Kunsthal, Roskilde Festival, Martin Asbæk Galleri og er aktuel på Rønnesbæksholm og Vejle Kunstmuseum. Hun modtog Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens Billedhugger Talentpris i 2018, og 15. Juni fondens Hæderspris 2018 for hendes afgangsværk Stenmagnet. Hun er i år blevet tildelt arbejdslegat fra Statens Kunstfond.


Tak for samarbejdet til Verner Brandbyge Ernstsen, seniorforsker ved De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).


Udstillingen er støttet af Aarhus Kommune Kulturudviklingspuljen, Statens Kunstfond og
Blixfonden

Udstillingsstedet Spanien19c,Kalkværksvej 5A, DK 8000 Århus C, Mail: spanien19c@gmail.com

UDSTILLINGSSTEDET SPANIEN19C