Hjem

46 kvadrat og livet mellom

Velkommen til fernisering lørdag d. 18. august kl. 15.00 – 17.00

Udstillingsstedet Spanien 19c, Kalkværksvej 5A, 8000 Aarhus C

 

Det nordiske projekt Transparence / Resistance - Hidden in Plain Sight præsenterer stedsspecifikke værker og studier af de svenske kunstnere Torbjörn Johansson, Hanna Ljungh, Timo Menke, Ola Nilsson og Anna Nyberg. De præsenterede vil spille op imod hvad man kan opfatte som en opskruet gennemsigtighed i et Århus, der befinder sig i en meget ekspansiv fase med mange nye, tætte og eksklusive konverteringer af miljøerne på havn og i industriområder. Graden af eksponering set i forhold til gennemsigtighed samt byggeriets hastighed og dets volumen rejser mange spørgsmål om byen som et bæredygtigt offentligt rum. Baseret på en række kritiske områder og kvarterer i Århus såsom Ceres-byen, Århus Ø, Aarhus Rådhus og det gamle Kohalen styrer kunstnerne deres udenfor-blik mod det, der ikke længere eksisterer eller det, som er blevet tilføjet fornylig, mod husenes mellemrum og mod behovet for skjulte afkroge. Hvad sker der med os, når vi opholder os i disse nye miljøer? Hvordan håndterer vi vores egen synlighed, og hvordan håndterer vi det udledte offentlige rum mellem de huse, der danner et så radikalt nyt rum?

 

Den nordiske model kan med rimelighed opfattes som et (u)synligt og (u)formelt værdigrundlag, en uskreven kontrakt, der forekommer indlysende og "skjult for et almindeligt syn." Men i kølvandet på modellens forandring er der opstået komplekse sociale og kulturelle problemer. I Projektet Transparence Resistance - Hidden in Plain Sight deltager femten nordiske kunstnere, i en tresidet udstillingsstafet for med udgangspunkt i begreberne transparens og modstand, at undersøge og konkretisere tilfældige, stedspecifikke værker. Disse præsenteres i tre udstillinger i Stockholm, Århus og Oslo. Udstillingen 46 kvadrat og livet mellem er det andet af projektets udstillinger. Titlen henviser til Aarhus gennemsnitlige rådighedsareal pr. Indbygger. Læs mere: https://www.facebook.com/pg/transparenceresistance

 

Til ferniseringen vil der være to performances en af Torbjörn Johansson og

Dwelling, en performance og lydværk af Hanna Ljungh og Mattias Hållsten.

 

 

 

 

Udstillingsperiode 18/8 til 9/9 2018

Åben: tor. - søn. 13.00 til 17.00

 

 

Projektet arrangeres af Timo Menke/Ola Nilsson, samt Udstillingsstedet Spanien 19c i Aarhus, og BOA i Oslo, med støtte fra Nordisk Kulturfond (Opstart & Projektstöd), Nordisk Kulturkontakt (Mobilitetsfonden), Statens Kunstfond og Aarhus Kommunes kulturpulje.

 

 

https://kunsten.nu/artguide/calendar/transparence-resistance-hidden-in-plain-sight/

Udstillingsstedet Spanien19c,Kalkværksvej 5A, DK 8000 Århus C, Mail: spanien19c@gmail.com

UDSTILLINGSSTEDET SPANIEN19C