Hjem

Institut for Emancipationsvidenskab

D. 20 oktober kl. 15:00 åbner Institut for Emancipationsvidenskab for en bredere offentlighed. Åbningsreceptionen bliver en fri og festlig begivenhed. På udstillingsstedet Spanien19C kan Gud, hvermand og hvem som helst gøre sig bekendt med emancipationsvidenskabelige emner som billedteknisk analyse og triolektisk maskinskrift i en koncentrereret periode frem til d. 11 november. Hertil vil der kunne deltages i en række manifestationer fra fakultetsansatte, gæsteprofessorer og venner af huset, bla.:

 

D. 09/11: Professor MSO Mikkel Thorup deltager i symposium med billedkunstner Jørgen Michaelsen og gruppesubjekt Rødderne den Arkivariske Front

Dato annonceres: Ph.d. Anne Kølbæk Iversen deltager i arkivarisk arrangement

D. 26/10: Ph.d. Tobias Dias deltager i Asker Bryld Staunæs’ instruktorundervisning i De æstetiske ideers historie

Dato annonceres: Fagkritikerne holder reception for deres føljetonroman, Fagkritisk Rapport

Dato annonceres: Happening!: Studentermedhjælper taber en Ceres Top i en førsteudgave af Til rekonstruktionen af kritikken af den politiske økonomis omfangslogiske status (1973)

 

Nogle vil i løbet af det sidste halvandet år have oplevet Institut for Emancipationsvidenskab i større eller mindre doser på ARoS Public, Åby Bibliotek, Krabbesholm Højskole, Aarhus Artspace eller Afdeling for Filosofi og Idéhistorie. Til jer er der bare at sige, at det hele er blevet meget mere totalt. Hør blot vores udvekslingsstudent, Hans Jákub Skar Skarði, beskrive en typisk forelæsning:

 

“Adgangen til forelæsningerne er som sagt fri, hvis man kommer tidsnok til at kunne komme ind. Til visse af de emancipationsvidenskabelige forelæsninger er tilstrømningen enorm. Man skal være heldig, hvis man kan få en ordentlig stol at sidde på. De emancipationsvidenskabelige studenter gør tit det, at hvis der i et bestemt lokale til en bestemt tid er en meget søgt forelæser, de gerne vil høre, kommer de til den, der har forelæsning før i samme lokale. Så sikrer de sig en god siddeplads på den måde. At man ikke har akademisk kvarter på instituttet, gør i øvrigt ikke forholdene lettere. Alle forelæsninger begynder og ender officielt præcis, så De kan nok tænke dem, at når der er stor tilstrømning, og nogen skal ud af et auditorium mens andre skal ind samtidig af samme dør, er resultatet et frygteligt maseri og til tider kaos.”

 

Instituttets fagkritiske front har desuden ansat en studentermedhjælp til at skrive en beskrivelse af instituttet - under streng diktion:

 

”Institut for Emancipationsvidenskab er et arkivaristisk bud på en installatorisk vidensførelse, som fører sprog, viden og tekst ud af eksegesen og ind i eksperimentet. Det vil udfolde sig i fuldt flor for en bredere offentlighed på Spanien19C; som et oeuvre over de historiske situationer, videnssorteringer og maskinemancipatoriske teknikker, der såvel optisk som materielt har brudt med humanismens læsefællesskaber. Instituttet vil tage form af en historisk installation, eller en installation af historien, der oparbejder et anakronistisk bud på en humaneksperimental praksis langt over grænsen mellem teori og kunst. Mange har forsøgt sig med eksperimentalhumaniora indenfor universiteterne, men få er blevet konfronteret med et tænkende liv udenfor læsefællesskaberne. Vores håb er at Spanien19c vil blive det faciliterende midtpunkt for en aktivistisk vidensproduktion, der her på halvtredsåret for 1968 kan matche ungdomsoprørernes refusion af institutionerne.”

 

-Der vil løbende blive opdateret på vores forskellige begivenheder og hjemmesider. Manifester, billeder, afhandlinger, rapporter. Alle er velkomne.

 

Se: http://www.arkivaristerne.org , http://www.roedderne.blogspot.com

 

 

 

EKSTRA nyt:

 

Spanien 19C invitere til en åben samtale om kunst med 3 forskellige kunstnere og teoretikere og med afsæt i 3 forskellige værker.

Om værkets “væsen”, hvad er det der er på færde, hvad er afsættet - og hvilken refleksion der kan følge.

 

En kunstnerisk samtale om mangt og meget….

 

Vi har projektor / Lydanlæg / rødvin og ost

 

30. oktober : Anders Visti og Søren Pold

 

13. november : Marianna Jørgensen og Jakob Wamberg

 

11. december : Alex mørk og Rune Søchting

 

 

 

 

Foredragene er venligst støttet af BKFo Fonden

 

Udstillingsstedet Spanien19c,Kalkværksvej 5A, DK 8000 Århus C, Mail: spanien19c@gmail.com

UDSTILLINGSSTEDET SPANIEN19C