Flytning

UDSTILLINGSSTEDET SPANIEN19C

Udstillingsstedet Spanien19C flytter i 2021 til Papirlageret:

For et stedsspecifikt udstillingssted forårsager en flytning et væld af nye perspektiver!


- Konceptuelle forskydninger


- Udvidelse af områdebevidstheden

 

Sydhavnen i Aarhus står overfor gennemgribende forandringer i de kommende fire år, der blandt andet skal resultere i skabelsen af en lokal ”Kunstby”. Dette betyder at byens ældste, kunsterdrevne udstillingssted, Spanien19C, bliver revet ned. Udstillingsstedet Spanien19C har ageret stedsspecifikt i henved tredive år. Med flytningen følger en forskydning i praksis, da udstillingsstedet nu på en historisk baggrund agerer specifikt i Sydhavnsområdet, mens området i byggeperioden er under forandring.

 

Spanien19C bliver forbindelsesled mellem en ældre og en kommende infrastruktur. Vi arbejder for at sikre Sydhavnen en egentlig og kvalificeret kunstproduktion for fremtiden. Ved at bygge bro mellem erfaringer og visioner i området kan de fire år, hvor området bliver til byggeplads, undgå blot at være en de facto nulstillingsfase.

 

I perioden 21-25’ har vi plads i det gamle Papirlager - på kanten af byggepladsen.


Vi opererer med to funktioner: Kontor og Pavillon.


Denne struktur arbejder med 1) at registrere og observere områdets udvikling (kontor) og 2) eksperimentelt at afstemme udstillingsplatform og kunstnerisk produkt (pavillon). Pavillonen kan skifte form for hver udstilling, og både stillads, skibscontainer og festtelte vil tages i brug i samarbejde med entreprenøren i området:

Udstillingsstedet Spanien19c,Kalkværksvej 5A, DK 8000 Århus C, Mail: spanien19c@gmail.com